บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ปัญหาสีหลุดร่อน สนิมขึ้น และรอยแตกร้าว

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ปัญหาสีหลุดร่อน สนิมขึ้น และรอยแตกร้าว ปัญหาสีหลุดร่อน สนิมขึ้นตามบริเวณต่างๆ และมีรอยแตกร้าวตามผนังบ้าน เป็นปัญหาที่เจ้าของบ้านพบได้บ่อยๆ โดยเฉพาะบ้านที่มีอายุ 2-3 ปีขึ้นไป

สีหลุดร่อน
หากบ้านมีสีหลุดร่อน หรือมีความชื้นซึมเข้ามา อาจเกิดจาก
– มีความชื้นขึ้นจากพื้น
– สีหมดสภาพไปตามกาลเวลา
– ผิวคอนกรีตเสื่อมสภาพ

การแก้ปัญหา ทำได้ดังนี้
– ทำความสะอาดผนัง ทาสีรองพื้น ปูนเก่า 1 เที่ยว แล้วทาสีจริง 2 เที่ยว
– ขูดสีเดิมออก ซ่อมบริเวณที่มีความชื้น ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว

สนิมขึ้น
หากพบว่าด้านล่างของประตูเหล็กหรือส่วนที่มีเหล็กเกิดผุกร่อน เป็นสนิม และลุกลาม ควรรีบทำการแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปอีก และส่งผลต่อโครงสร้างต่างๆ ของบ้านได้

สนิมขึ้น อาจเกิดจากความชื้นภายในบ้าน ความชื้นที่ขึ้นมาจากพื้นดิน หรือการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา สำหรับการแก้ไข ควรตัดซ่อมตามแนว แล้วทาสีใหม่

รอยแตกร้าว
รอยแตกร้าวจากคอนกรีต เกิดจากคอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยเกินไป อากาศเข้าไปทำปฏิกิริยา ทำให้เป็นสนิมและเกิดรอยแตกร้าวได้ด้วย การแก้ไข ควรสกัดตามแนวคอนกรีตเป็นรูปเหลี่ยม และนำเหล็กมาเชื่อมทาบขนาดเดิม

นอกจากนี้ การที่ใช้คอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยเกินไป อาจเกิดรอยแตกร้าวบริเวณกันสาดได้อีกด้วย การแก้ไข จึงควรกรีดสกัดตามแนว แล้วซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง

ปัญหาสีหลุดร่อน อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับบ้าน แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดสีหลุดร่อน อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ การซ่อมแซมเอง อาจทำให้ดูไม่สวยงาม และแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด อีกทั้งยังมีปัญหาสนิม และรอยแตกร้าว ที่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบ้าน ซึ่งควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แก้ปัญหาต่อไป